Czujniki filamentu.

Dzięki zastosowaniu czujnika filamentu, drukarka 3D może automatycznie wstrzymać drukowanie, jeśli filament został zużyty. Czujnik rejestruje również, gdy filament pęknie lub zostanie uszkodzony w inny sposób.